Informácia o nekonaní protestu 25.02.2023 v Bratislave a úvodné informácie RNDr. Ján Baránek

NÁDEJ A SLOBODA

Pripravujeme sekcie občianskeho združenia Nádej a Sloboda pre odborné analýzy stavu Slovenska a návrhy programu pre Slovensko vo viacerých oblastiach v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom období.

Finančne podporili

TRANSPARENTNÝ ÚČET

Slovensko na 1.mieste

Majiteľ účtu: Nádej a Sloboda, občianske združenie

Zodpovedná osoba a disponent: RNDr. Ján Baránek

Ďakujeme za každú finančnú podporu!

 

 

RNDr. Ján Baránek a organizačný tím 

Bežný účet s možnosťou poskytnutia finančného daru na realizáciu cieľov Nádej a Sloboda: SK92 0900 0000 0051 9482 4229