Finančne podporili

TRANSPARENTNÝ ÚČET

Slovensko na 1.mieste

 

Majiteľ účtu: Nádej a Sloboda, občianske združenie

Zodpovedná osoba a disponent: RNDr. Ján Baránek

Ďakujeme za každú finančnú podporu!

 

RNDr. Ján Baránek a organizačný tím 

 

 

 

 

 

BEŽNÝ ÚČET

Bežný účet s možnosťou poskytnutia finančného daru:

SK92 0900 0000 0051 9482 4229

Majiteľ účtu: Nádej a Sloboda, občianske združenie

Zodpovedná osoba a disponent: RNDr. Ján Baránek

ĎAKUJEME ZA REALIZOVANÚ

FINANČNÚ PODPORU.

SPOLU sme Slovensko na 1. mieste!