prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove, vedúci katedry

Ďaľší podporovatelia s videami