Michal Gašparovič

dôchodca a občiansky aktivista, predseda občianskeho združenia ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

Občiansky aktivista, spoluorganizátor petícií a iných verejných aktivít. Pôsobil na ústrednom orgáne štátnej správy, má skúsenosti s tvorbou zákonov a aplikáciou legislatívy. Vykonával aj funciu zástupcu starostu obce. V súčasnosti je na dôchodku. Zvolený bol za predsedu občianskeho združenia ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU na zasadnutí Správnej rady dňa 03.11.2021, predtým splnomocnenec prípravného výboru občianskeho združenia. Má záujem niečo urobiť aj pre svoje vnúčatá.

Organizačný tím