Martin Klieštinec

predseda Slovenskej asociácie cestnej dopravy

Organizačný tím