Jaroslav Sedlák

informatik, couch a mentor, súkromný podnikateľ

Organizačný tím